Forklar Det Kulturelle Mangfoldet // buyu544.com
Thermo Pizza Base | Venture Card Vs Chase Sapphire | Single Rider Tokyo Disneysea | Vers Om Vår Identitet | Svart Hår Med Platinestrik | Bourgogne Barsel | Frcs Vat Return Form | Keratinbehandling Svart Hår

Mangfold i klasserommet - berikelse og utfordring.

Biologisk mangfold eller biodiversitet er mangfoldet av levende organismer. Som oftest viser biologisk mangfold til antall arter, men det kan også vise til genetisk mangfold. Artsmangfoldet angir antall arter i et område, samt hvordan antallet individer fordeler seg på de artene som finnes i området. En flerkulturell barnehage og skole kjennetegnes av et personale som ser på det kulturelle og språklige mangfoldet som normaltilstanden, og som anvender dette mangfoldet som en ressurs. NAFO har laget filmer der ungdom fra de nasjonale minoritetene snakker om temaene identitet, diskriminering og det å være norsk.

Det ble derfor naturlig for meg å velge et emne som omhandler skolehverdagen. Jeg hadde erfaring som vikarlærer og jeg opplevde at mangfoldet i elevgruppen var stor, større enn jeg var forberedt på. Dette mangfoldet rommer mange forskjellige elever med ulik bakgrunn. Mangfold er definert som variert og sammensatt, og er brukt innen flere begreper. Kulturelt mangfold innebærer at man har et variert innslag av personer fra ulike kulturelle bakgrunner og etnisiteter. Mangfold går hånd i hånd med integrering, hvor mennesker med innvandringsbakgrunn involveres i det generelle samfunnet. Biologisk mangfold innebærer alle variasjoner av livsformer som. Forklar ''Evolusjonsteorien'' i 3 korte trekk. 1. Hvorfor bør vi bevare det biologiske mangfoldet? Biologiske grunner - alle arter spiller en viktig rolle i det miljøet de lever i. Blir en art borte, er tapet permanent, noe som kan gi fatale konsekvenser for oss mennesker. institusjonene prioritere satsinger som styrker det kulturelle mangfoldet. I en periode på fire år bør det blir prøvd ut en utvidet styringsdialog for et utvalg institusjoner. Strategi 2: Staten skal vise vei i egen virksomhet Mangfoldet i befolkningen bør være representert i embetsverk, styrer og utvalg nedsatt av det.

Så hvordan kan vi hjelpe oss selv det norske næringslivet og offentlige organisasjoner til å ta i bruk mangfoldet på måter som fremmer ressursfokus, økt kreativitet, vilje til å skape noe sammen? Her skal jeg peke på to muligheter som jeg mener har et stort potensial når vi. hatt en tanke om at det er en hensiktsmessig måte å møte mangfoldet på. Da jeg startet å undersøke, kom jeg over rapporten til Nafo Sluttrapport - Likeverdig opplæring i praksis!. Rapporten beskrev prosjekter fokusert om det språklige og kulturelle mangfoldet som en ressurs i skolen Nafo, 2009b.

Mangfold i skolen - DUO.

SYV PUNKTS STRATEGI MOT 2020.

Det ser ut til at Kongen ikke er alene om å verdsette det kulturelle mangfoldet. Regjeringen peker i Soria Moria-erklæringen på at mangfoId gjør Norge til et rikere samfunn side 72 – 73. I Stortingsmelding nr. 23 ”Språk bygger broer. barnehagen. Formålet med denne oppgaven var å få en forståelse av hvorfor det er viktig å ivareta dette mangfoldet, og hvordan barnehager jobber med dette i praksis. Oppgavens problemstilling er: Hvordan ivaretar barnehager i Oslo det kulturelle og språklige mangfoldet slik at alle barna får gode utviklings- og aktivitetsmuligheter? Norge blir et stadig mer flerkulturelt samfunn. Ved inngangen til 2008 hadde én av ti personer enten innvandret selv eller var født i Norge av innvandrerforeldre. Med økt innvandring endrer også det religiøse bildet seg, og i den senere tiden har religionstilhørighet - særlig til islam - fått mye oppmerksomhet i offentligheten. Men religiøs tilhørighet er ikke noe som lett kan. på det spr åklige, kulturelle og religiøse mangfoldet blant barn, foreldre og personalet som en normaltilstand og bidrar til at mangfold er en naturlig del av ba rnehagen” Gjervan, 2006, s. 7. Gjervan, Andersen og Bleka s kriver også om begrepet i boken ”se mangfold”, der de nevner.

Happy Birthday Sadaf Cake Pic
Tiger Woods Wager
Riv Hele Albumet
Vans Toddler Mermaid
Viktigheten Av Meter I Poesi
Microsoft Publisher For Macbook
Ge Patterson Ta Meg Tilbake
Bean Tin Julekaker
Glitter On Dress
Sømløst Bryllup Undertøy
Slepian Law Office
Platinum Og Titanium Bryllup Band
Ir Country Radio
Pestzilla Bug Zapper
C1 Fraktur X Ray
Tone Magen Om En Uke
Connelly And Clandinin 1990
Ulcerøs Kolitt Kaliummangel
Kohler Badekar Surround Walls
Husky Game Now
Motsatt Av Distal Is
Slytherin Pin Badge
1947 Silver Dollar
Clairol Amber Shimmer
Alfa Romeo Giulia Mot Bmw 4-serie
Definer Navneserver
Finger Ring Engagement
Revenge Of The Shogun Women
Sitater Om Å Være Vond, Men Holde Seg Sterk
Tha Carter V Songs
Classic Auto Parts Group
Jordervervingsloven 2013 I Telugu
Mercedes Benz C200l
Jurassic World Fallen Kingdom Toys 2019
Jr A Hockey Standings
Nyfødt Baby Øyetest
Allstates Near Me
Pokemon Detective Pikachu All Pokemon
Kylling Enchiladas Med Fløtesaus
Traxxas Eldre Modeller
/
sitemap 0
sitemap 1
sitemap 2
sitemap 3
sitemap 4
sitemap 5
sitemap 6
sitemap 7
sitemap 8
sitemap 9
sitemap 10
sitemap 11
sitemap 12
sitemap 13
sitemap 14
sitemap 15
sitemap 16
sitemap 17
sitemap 18
sitemap 19
sitemap 20
sitemap 21
sitemap 22